αταστροφείς Χόρτου - Μηχανήματα καθαρισμών - Εκτατικών/εντατικών εργασιών

 

Made in USA


 

DR_towbehindtrimmer_Beauty.jpg DR_trimmer_PROXL_Beauty.jpg DR_fieldbrush_proxl_beauty.jpg DR_logsplitter_beauty.jpg

 

Χορτοκοπτικά με μισινέζα ( Καταστροφέας Trimmer)

 

              Ωθούμενος χορτοκοπτικός Καταστροφέας    Αυτοκινούμενος Χορτοκοπτικός Καταστροφέας 

                             

 

               Προδιαγραφές Trimmer                                           Οδηγίες χρήσης Trimmer

 

       

 

           Πρόσθετες αιωρούμενες λεπίδες                                        Πρόσθετος Δίσκος 

                                                                                  

                                                                    Οδηγίες χρήσης

 


 

Χορτοκοπτικά/Καταστροφέας Χόρτων με μαχαίρι

Για βαριές εργασίες!
 
 

 Αυτοκινούμενος χορτοκοπτικός καταστροφέας 12,5Hp      Παρελκόμενος καταστροφέας  

                                                                                              Οδηγίες χρήσης                                                                   Προδιαγραφές  

 

 

 Αυτοκινούμενος χορτοκοπτικός καταστροφέας 20 Hp με πρόσθετα εξαρτήματα

                                                                           

Προδιαγραφές                                            Οδηγίες χρήσης

 

 

   Πρόσθετα εξαρτήματα - Εκχιονιστικό, Χλοοκοπτικό, κλαδοκόφτης, γκρεϊντερ

                

                                          Οδηγίες χρήσης χλοοκοπτικού πρόσθετου Deck  

 


 

Πρεμνοφάγος - Stump Grinder - καταστροφέας κορμών

 

     

 

Προδιαγραφές πρεμνοφάγου                     Οδηγίες χρήσης

 

 


 

Κόφτες κορμών - υδραυλικά τσεκούρια

 

      

 

Προδιαγραφές                                          Οδηγίες χρήσης