Τώρα στη Γεωμηχανική, καταστροφείς AS-motor

Για βαριές δουλειές!

 

 Καταστροφείς Χόρτου - Αυτοκινούμενοι - Επικαθήμενοι

με μαχαίρια ή σφυριά

made in Germany

 www.as-motor.gr 

 

 

Πατήστε εδώ