Νέος προγραμματιστής Αυτόματου Ποτίσματος TORO

 

 Πλήρεις οδηγίες Χρήσης     

Απλές οδηγίες Χρήσης

Αγγλικές οδηγίες χρήσης

     www.toro.com/evolution

   Οδηγίες φόρτωσης προγράμματος απο υπολογιστή