Η φιλοσοφία μας σχετικά με τα γήπεδα γκόλφ είναι γνωστή. Στα 30 χρόνια εμπειρίας της Γεωμηχανικής και με τις πολλές επαφές στο εξωτερικό, αυτά που έχουμε αποκομίσει είναι τα εξής: Η κατευθυνση του τουρισμού πρέπει να στραφεί στην ανάπτυξη των γηπέδων γκόλφ, καθώς το γκόλφ σαν άθλημα για πολλούς λαούς αποτελεί αυτόσκοπό με αποτέλεσματα να παραθερίζουν σε αμιγώς γκολφικούς προορισμούς.

 

Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να προσφέρουμε τη συσσωρευμένη εμπειρία 30 ετών με τη μορφή υπρεσιών συγκεκριμένα για τα γήπεδα γκόλφ.

 

Η Γεωμηχανική μπορεί να προσφέρει:

• Τεχνικοοικονομικές μελέτες σχετικά με τον εξοπλισμό γηπέδων γκόλφ

• Συμβουλευτικό ρόλο στην κατασκευή και διαχείριση γηπέδων γκόλφ

• Οργανωτικές δομές και να προτείνει βέλτιστες πρακτικές

• Αρδευτική μελέτη - Κατάρτιση αρδευτικού σχεδίου

• Επαφές με αρχιτέκτονες γηπέδων γκόλφ 

• Λύσεις σε οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα παρουσιαστει

 

 

 

Παρακάτω παραθέτονται οι πιο πρόσφατες μελέτες που έχουμε αναλάβει σε Ελληνικά γήπεδα γκόλφ:

 

                       2016                      2015                             2014                        2016

                        

 

 

 

 

*Για οτιδήποτε έχει σχέση με γηπέδα γκολφ, μελέτες, εκτιμήσεις, κατασκευή ή πληροφορίες, επικοινωνήστε  με το τμήμα marketing της Γεωμηχανικής.