Μηχανήματα Κήπου

 

       Φυσητήρας - Απορροφητήρας          Χορτοκοπτικό              Αιωρούμενο χορτοκοπτικό

                                    

        Προδιαγραφές Blower               Προδιαγραφές Trimmer       Προδιαγραφές HoverPro

 


 

Μηχανήματα Καλλιέργητικής Φροντίδας

 

                         Αεριστήρας Toro                                             Σπαρτική Toro

                                         

               Προδιαγραφές Single Hydro                     Προδιαγραφές Toro Hydraulic Slit Seeder

   


 

      Μηχανήματα Κήπου Hayter      


 

            Χειροδηγούμενο χορτοκοπτικό                             Εξαερωτής χλόης

                                             

            Προδιαγραφές PowerTrim                                  Προδιαγραφές Scarifier


         

Παρελκόμενα χλοοκοπτικών ελκυστήρων


 

 

                         Καρότσι γενικής χρήσης                        Λιπασματοδιανομέας χειρός

                              PCT-17BH                                                         BS-20BH

                                          

                           Προδιαγραφές καρότσιου               Προδιαγραφές λιπασματοδιανομέα 

                                                          Οδηγίες χρήσης λιπασματοδιανομέα


 

                   Σκούπα                                       Λιπασματοδιανομέας συρόμενος     

STS-42LXH  &  DK-42LX                                     BS-36BH

                                            

                           Προδιαγραφές Σκούπας                       Προδιαγραφές Λιπασματοδιανομέα                     

               


               

                         Αεριστήρας εδάφους -                          Αεριστήρας χλόης -

                         Καροτιέρα                                             Λιπασματοδιανομέας

                         PA-48HB                                               AS-40BH.

 

                                         

              Προδιαγραφές Αεριστήρα εδάφους               Προδιαγραφές  Αεριστήρα χλόης

                     

 


                                 Κύλινδρος                                             Κύλινδρος

                                 PRC-24BH                                              PRT-48SBH 

                                                                

                          Προδιαγραφές  Κύλινδρου                 Προδιαγραφές Κύλινδρου         

 

 


 

Ανταλλακτικά Toro

 

Για ανταλλακτικά παρακαλώ επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.

 

 *Για οτιδήποτε έχει σχέση με ενοικιαζόμενα μηχανήματα κήπου,γηπέδα, χλοοκοπτικά μηδενικής στροφής, καταστροφέα χόρτων, καταστροφέας με μαχαίρι ή μεσινέζα ποδοσφαίρου, μελέτες, κατασκευή ήπληροφορίες, τιμές,προσφορές επικοινωνήστε  με το τμήμα marketing της Γεωμηχανικής